14.10.07

tic tac tic tac

Soc una ballarina perduda entre els espais del pentagrama,
on és la clau de sol?