5.11.07

Drac Novell 2007

A l’alumne li hem d’exigir una actitud positiva,
al professional passió per la seva feina