11.12.07

Comunicació municipal

Idealment, en democràcia, s’hauria de tenir el desig d’utilitzar el formidable poder de la comunicació per moure les mentalitats, en comptes d’esclafar-les. Però això no passa mai, perquè les persones que disposen d’aquest poder s’estimen més no córrer cap risc.
Frédéric Beigbeder