9.1.08

Double Meaning

atlesHésperis diu que Atles es rendeix, el món ja no l’aguanta ni ell,
diu que ho ha vist a les notícies
Zeus, però, afirma rotundament que Atles només ha canviat la posició de càrrega
... ho ha vist a les notícies