1.4.08

Marca Dalí

by Philippe halsman “em serveixen per inspirar-me,
com les antenes dels aparells de ràdio serveixen per captar ones”
Dalí