27.8.08

Petició - o idea gratuïta - als guionistes catalans


Us ho prego,
valerosos cavallers de les terres de la TDT
feu una sèrie
d’aquesta novel·la.
Va
Èxit segur