19.11.08

Deu meu quina Creu


Qui paga pels pecats de l’home ?
Només el 4% de les víctimes de violència denuncia a l’agressor.
Les altres inclús paguen per ell”