28.11.08

I viceversa

Abelardo morell “Els llibres són com ànimes empresonades
fins que algú els baixa d’un prestatge i els allibera.”
Samuel Butler
... o els baixes d’un prestatge i t’alliberen, va com va això