17.12.08

Arxivar mesos

Imagining by poop art
una idea somiadora jeu al costat de l’arbre de Nadal,
tot mirant un estel d’argent
penjat d’un fil de rialleres esperances
... jo, endreço records d’un any que comença a tancar carpetes