20.2.09

Fluir

ErShaviA vegades les separacions
són el millor instrument
per a deixar fluir vides estancades


… Idees filosòfiques neden sota un pont de mar blava