2.7.09

D’Itaca a Itaca


"Per primera vegada en la historia de la humanitat,
la gent es pregunta
si hi ha vida abans de la mort"

Eduard Punset