7.9.09

La comunicació és acció

Qui s’hagi topat alguna vegada amb un pla de comunicació, haurà pogut apreciar que és una forma estratègica de crear un vincle bidireccional entre una Institució i els seus públics. Més o menys té presents els següents punts;

1.- Anàlisi de la situació i diagnòstic. Quin és el problema o problemes de comunicació
2.- Marcar objectius. Què farem per a solucionar aquest problema
3.- Definir el públic objectiu. A qui ens volem adreçar
4.- Quin serà el missatge que volem donar, en general, i si s’escau, a cada un dels nostres públics
5.- Accions de comunicació que utilitzarem per fer entendre i arribar el nostre missatge
6.- Quins mitjans de comunicació farem servir. Pla de mitjans
7.- calendari, pressupostos, personal...

De tots és sabut que un pla de comunicació és una carta de navegació valuosa, però té un problema. El pla de comunicació no té cames, aquest munt de papers no poden sortir tots sols del calaix. I si no s’utilitzen, el pla és converteix en això, un munt de papers escrits amagats en un calaix, junt amb la corresponent factura de les persones que han elaborat el document.

Diu en Joan Costa, un gran teòric amb objectius pràctics, que “ la comunicació és acció i l’acció és comunicació “
Prenguem nota
... ah! la "no acció" també comunica quelcom no massa agradable, que consti