8.1.10

Museu Nacional de Praga

"Els Acords de Munich .

Ara en el Museu Nacional"