17.1.10

Suma’t a la Llengua de Signes

Donem suport al «Projecte de llei de regulació i difusió de la llengua de signes catalana» que el Govern de la Generalitat ha presentat al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació. El text d’aquesta llei desplega l’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, el qual estableix que:

“els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d’assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i respecte”.

Suma’t a la Llengua de Signes

grup facebook : La llengua de signes m'enamora