13.2.10

Zona de confort


Una idea cerca esquitxos d’il·lusió entre els seus somnis.
Sap que la desil·lusió és el gota a gota del desencant

... i no s’ho pot permetre