24.3.10

De campanyes i clients. Podemos hacer un logo ...Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. Clar