26.8.10

Penombra


Aixeco la persiana perquè hi pugui entrar la llum.
Enretiro la cortina perquè hi pugui entrar la llum.
Tanco els ulls perquè hi pugui entrar la llum.

Gemma Gorga

… tancar els ulls i respirar fons