10.8.12

Mesures


Entre nosaltres no importen
tres mil quilòmetres,
ni vint minuts de metro.
Ens és igual la temperatura
del dia o de la nit.

Tampoc el teu pes
o la meva alçada.
Si una data és després o abans de Crist
què hi fa?

I què més dóna l’edat
i quina hora és
i la velocitat del cotxe
o la potència.

No ens fa res
si el llit no és prou gran
ni si el mes té trenta
o trenta-un dies.

Perquè en el got d’un bes
hi cap un oceà.


Manuel Forcano