19.1.13

A resguard d’una metàfora


Plou, els poetes surten a plegar
els caragols de les metàfores

Manel Alonso