25.1.13

El viatge que tu fas, el viatge que jo duc


El meu temps no és el teu. Tampoc no és meu. El temps
depèn de la velocitat del rellotge que el mesura,
i la velocitat en mi no és la velocitat en tu,
per una raó tan esmolada com és ara
que el viatge que tu fas no és el viatge que jo duc

Blai Bonet