30.1.13

Estàtues sense cap... quin record tan gran per un poema tan petit