18.3.13

Un tempus fugit


Per sempre no és pas lluny.
Per sempre és ara.
El que és lluny és tornar.

Francesc Garriga