1.4.13

Objectes personals

En el nostre mapamundi,
jo era una ciutat ran de mar
i tu l’oceà pintat de blau.

L'amor, un vaixell
a tota màquina
que no sap que navega
amb una via oberta al buc.

A les drassanes no trobo ningú
a qui reclamar,
tot i les proves:
aquests versos
són objectes personals
d’un dels ofegats.

Manuel Forcano