6.6.13

Difuminar records escampats per la memoria


No sé què se n’ha fet de tu.
T’he perdut el rastre com una obra antiga
de lectura ja impossible
i de la qual només sabem
el títol.
Manuel Forcano

… on ets, on ets, on ets