27.1.14

Cançó de Bressol


Gronxa els ulls,
la cançó.

Acorda els sons,
el murmuri del vespre.

S'alenteixen els cossos.

Dibuixa, amb tendresa,
la veu, la penombra del somni.

Cessa els gest,
com si un silenci de núvol o de nit s'escampés,
nua quietud al límit de l'absència.

Carles Duarte

... Bona nit