23.4.14

Sant Jordi


Que amb la sola i silent companyia
d’una rosa, has posat harmonia
en el viure d’un món barroer

Carme Guasch