19.3.15

Geometria emocional


Aquí, adaptant-me a l’entorn,
a les circumstancies,
a la vida ...